Produkter

EZ01

Søkeverktøyet EZ01 benytter seg av en signal teknologi for å lokalisere skjulte interessepunkter i vegger og tak. 

Brukeren må først plassere en passiv tag, et klistermerke, på interessepunktet som skal bli lokalisert i etterkant. Deretter kan veggen nestes fast, eller fullstendig monteres, før brukeren tar i bruk EZ01 for å finne punktet.

Søkeren vil indikere retning for tag’ens posisjon, og et klart signal når senter er lokalisert. Da kan brukeren sette et merke gjennom markeringshullet for så å bore ut.

Hovedsaklig vil verktøyet bli benyttet som et hjelpemiddel for å finne skjulte veggbokser og downlight-kasser, men bruksområdene kan være så mangt!

Søkeverktøyet er i utviklingsfasen og vi jobber kontinuerlig med å utbedre prototypen vår!

EZ10

EZ10 eller EasySpot er en justerbar forlenger med hovedprinsipp å bli plassert i spotkasser før taket blir montert. 

EZ10 er utstyrt med lim på den ene siden samt et forlengerstag i midten som gjør det mulig å tilpasse EZ10 til både høyeog lave spotkasser.

EZ10 er i utgangspunktet 48 mm lang og passer perfekt i en lav spotkasse. Overflaten er 71 mm bred som er tilsvarende bredden til vanlige skjulte elektro-bokser. Dette gjør at EZ10 samsvarer med EasyTag og søkeverktøyet EZ01.

Å ta i bruk EasySpot er både sikkert og tidsbesparende kontra å utføre utallige målinger av spotkassene før taket blir montert!

EZTG

EZTG eller EasyTag er et passivt klistermerke som brukeren klistrer på interessepunktene som siden vil bli lokalisert. Bruken av klistermerket er allsidig, men det er hovedsaklig utviklet for å bli plasser på standard skjulte elektro-bokser eller på EZ10, EasySpot. 

Søkeverktøyet lokaliserer EasyTag gjennom både et og to-lags vegger og tak (totalt 35mm)! 

EasyZeek AS | Trolldalen 6A, 1676 Kråkerøy | 
Organisasjonsnummer 921 052 235 | post@easyzeek.no | 
Copyright 2018 easyzeek.no | All rights reserved